Tavoitteena nolla tapaturmaa

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Olemme sitoutuneet työturvallisuuden nolla-ajatteluun, jossa tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Tavoitteenamme on kehittyä työturvallisuudessa maailman kärkeen. Eteneminen kohti tavoitetta lähtee siitä, että ajattelemme ja toimimme niin, että tapaturmat ovat vältettävissä. Tavoitetta tukeaksemme olemme liittyneet mukaan Nollis- verkostoon, jonka jäseniä yhdistää työturvallisuuden nolla-ajatustapa. Useinhan saavutamme parhaat tulokset toisiltamme oppien ja hyviä käytäntöjä jakaen.

Takaisin