Outokummun Metalli on vuoden 2020 kouluttajayritys Pohjois-Karjalassa

Vuoden 2020 kouluttajayrityspalkinto on myönnetty Outokummun Metalli Oy:lle. Pohjois-Karjalan kauppakamarin, Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kouluttajayrityspalkinto jaettiin kauppakamarin syyskokouksen yhteydessä 20.11.2020. Palkinnon vastaanottivat Outokummun Metalli Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Paakkunainen ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Sari Karhu.

Kouluttajayritys2020_OutokummunMetalli

Perustelut Outokummun Metalli Oy:n valinnalle

Henkilöstön hyvinvointi, turvallisuus ja osaamisen kehittäminen ovat Outokummun Metalli Oy:lle keskeisiä asioita, joihin panostetaan. Yritys kouluttaa omaa henkilöstöään laajasti ja järjestää koulutusmahdollisuuksia eri henkilöstöryhmille.

Outokummun Metalli Oy tekee yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa yhtiö on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä mm. tarjoten opiskelijoille työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkoja. Karelia ammattikorkeakoulun kanssa yhtiöllä on avainkumppanuussopimus. Yhtiö on kiinnostunut osaamisen kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä erittäin laajasti, hyvänä esimerkkinä tästä on yhteistyö Savonia ammattikorkeakoulun kanssa hitsauksen robotisoinnissa.

Palkinnon taustaa

Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Karelia-Ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto haluavat vuosittain antaa julkisen tunnustuksen yritykselle koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä sekä ylläpidosta. Pohjois-Karjalan kouluttajayrityspalkinto on tarkoitettu tunnustukseksi toiminnasta, jolla on edistetty ja edistetään Pohjois-Karjalan maakunnan yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kouluttamaan ja kouluttautumaan sekä tuomaan omaa osaamistaan oppilaitoksiin.

Kiitos huomionosoituksesta

Outokummun Metalli kiittää lämpimästi palkinnosta! Olemme erittäin iloisia, että pitkäjänteistä työtämme on tällä lailla huomioitu. Toivotamme tsemppiä kaikille työssäoppijoille ja muille opiskelijoille.

Kouluttajayritys2020_kunniakirja_OutokummunMetalli

Lisätietoja:

Outokummun Metalli Oy
Jarmo Paakkunainen
p. 0400 678 889

Takaisin